Pe teritoriul comunei Chiojdu se află un monument istoric clasificat drept monument de arhitectură de interes național — casa cu blazoane din spatele școlii de la Chiojdu, clădire datând din secolul al XVIII-lea.

În rest, trei alte obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Buzău, ca monumente de interes local. Toate se află în satul Chiojdu, două fiind monumente de arhitectură — casa Vasile Codescu din secolul al XIX-lea și gospodăria Traian Drăgulin (cuprinzând casa, poarta și zidul), datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea — și unul fiind un monument memorial sau funerar — crucea de piatră de la 1712, aflată în curtea bisericii.

Lasă un răspuns